Lederseminar

Har I som ledergruppe/ team behov for at lære hinanden bedre at kende med henblik på et bedre samarbejde og en optimeret opgaveløsning? 

Jeg faciliterer jeres lederseminar, hvor vi på baggrund af tests drøfter, hvordan I kan bruge hinandens personlige kompetencer bedst muligt til at realisere teamets fælles mål.

På seminaret præsenteres nogle overordnede temaer fra jeres teamprofil. Formålet er at gå tættere på teamprofilen, så I kan lære hinanden bedre at kende og få identificeret konkrete udviklingsområder for jeres ledergruppe.

Inden seminaret udfylder alle enten en NEO-PI-R eller Belbin-test. Vi drøfter, hvilken test der passer bedst til jer og jeres behov.


NEO-PI-R

NEO-PI-R er en meget omfattende personlighedsanalyse. Den baserer sig på egne vurderinger. Testen er omfattende og giver et helhedsbillede af de enkelte personligheder. Deltagernes profiler sammenholdes for at få overblik over teamets præferencer.


Belbin

En Belbin-test afdækker, hvilke roller den enkelte har præference for, og der dannes et overblik over, om alle roller er tilstede i teamet. Testen er baseret på teammedlemmernes selvvurdering og feedback fra kollegaer.

En teamrolle er af Dr. Meredith Belbin defineret som:

Vores karakteristiske måde at bidrage til opgaveløsningen på, skabe relationer og samarbejde med hinanden”

Hver teamrolle har sine styrker og ”tilladelige svagheder”, der dækker over mindre hensigtsmæssig adfærd, som følger med den enkeltes rolles positive bidrag og kommer til udtryk, når personen er under pres.

Kontakt mig, så vi kan drøfte, hvordan I får det bedste udbytte af jeres seminar.