"Sidsel bistod med rekrutteringen af en leder til min skole. Vi havde et godt samarbejde og god sparring under processen. Det var en fornøjelse hele vejen igennem"

- Kirsten Weiland, Skoleleder, Frederiksund Kommune

 

"Som kontorchef i en statslig styrelse fik jeg Sidsels bistand til en rekrutteringsproces. Sidsel sikrede, at processen blev gennemført med stor professionalisme, respekt og ordentlighed både overfor ansøgerne og over for os som kunde. Hun sikrede en god dialog i ansættelsesudvalget, og at vi fik et godt indtryk af kandidatens personlige og faglige kompetencer under samtalen."

- Anne Skov Strüver

 

"Jeg har haft Sidsel som mentor og coach i mit første lederjob og vil på den baggrund give hende mine allerbedste anbefalinger! Sidsel er altid professionel, tilgængelig og nærværende, og vores samtaler og sparring om strategiske og ledelsesmæssige overvejelser og udfordringer har været meget værdifulde for mig."

- Pernille Juul Eegholm, chefjurist, advokat

 

"Nogle gange har jeg brug for at blive udfordret og mødt med en anden tænkning, end den jeg normalt er en del af. Mit møde med Sidsel har utvivlsomt givet en masse stof til eftertanke, og hjulpet mig til at få en indsigt om mig selv som leder. Sidsel er velforberedt, skarp og direkte!"

- Henrik Boman, Områdeleder Gladsaxe Kommune

 

"Sidsel er en skarp formidler, der behændigt illustrerer sit stof med eksempler fra sin lange karriere. Hun inspirerer og giver nye vinkler til alle dele af ansættelsesprocessen, og jeg blev særligt beriget i forhold til annoncering og afholdelse af ansættelsessamtaler."

- Helle Larsen, Leder i Socialpsykiatrien i Københavns Kommune

 

"Jeg har med stort udbytte deltaget på en dags workshop om den gode rekruttering med Sidsel som underviser. Udbyttet fra dagen var en større og tydeligere opmærksomhed på vigtigheden af at holde et skarpt fokus gennem hele rekrutteringsprocessen; fra starten - hvilke kompetencer er det vi søger, til afslutningen - hvordan både den nye medarbejder og organisationen får en god start sammen. Dagen var lærerig, da undervisningen tog udgangspunkt i de udfordringer, man selv har i forhold til rekruttering, og dermed fik jeg sat fokus på det, som gav mening for mig selv og min organisation."

- Lise Kivijervi, Faglig leder Socialpsykiatrien, Frederiksberg Kommune

 

"Sidsel har en formidabel evne til at stille de skarpe spørgsmål, der rammer kernen af en sag og som får én til at reflektere grundigt over en problemstilling. Hun har en stærk faglig ballast, der kombineret med hendes lyttende væsen og forståelse for komplekse situationer gør hende i stand til at yde en yderst kompetent rådgivning. Jeg har derfor sat stor pris på den ledelsesmæssige sparring, som Sidsel har ydet både som kollega og som konsulent."

- Martin Justesen, Souschef, Socialdemokraterne

 

"Jeg har gjort brug af Sidsels exceptionelt gode evner inden for ledercoaching/sparring. Sidsel var en uvurderlig sparringspartner for mig i forhold til min egen ledelsesopgave i organisationen. Hun evner på bedste vis at skabe et tillidsfuldt rum, hvor man kan tænke sig om, blive styrket og udfordret."

- Louise Høst, Plan- og Arbejdsmarkedsdirektør i Metroselskabet

 

Sidsel har med gode samtaler og spørgsmål til indsigt og refleksion hjulpet mig et vigtigt skridt på vejen til en lederkarriere. Med sin store viden og erfaring inden for både ledelse og rekruttering har hun fået mig til at se nye perspektiver og samtidig blive skarpere på, hvem jeg er, og hvad jeg kan og vil. Tak for det. Det lykkedes.
— Camilla Blæsbjerg, Teamleder hos Danske Regioner


”Sidsel var min coach mit første halve år som chef, hvilket var lærerigt og en stor hjælp for mig. Sidsel er god til at lytte og stille de rigtige spørgsmål, så man kommer til at tale og reflektere over egne handlinger og værdier og derigennem lærer om sig selv. Samtidig kommer hun med konkret vejledning og handlingsanvisende råd, når det er det, man har brug for.”

- Christoffer Giwercman, Chef for Dataservice og Offentlig Data hos Erhvervsstyrelsen